Website that will help you to learn Czech with ease

V tomto článku bych chtěl něco povědět o tom, jak mě začaly jazyky vlastně bavit.
Já sám jsem si vzal příklad z polyglotů (někdy označovaných také jako lingvisti), tedy lidí, co jsou do jazyků zažraní, co jazyky milují a co umí mluvit několika jazyky. Beru si příklad z lidí jako je Steve Kaufmann, který umí se umí dorozumět asi 12ti jazyky a z dalších polyglotů, jako je Benny Lewis, Moses McCormick, profesor Alexander Arguelles, Luca Lamparielo, Richard Simcot a mnoho dalších. Všichni tito lidé mají jedno společné, a sice, všichni z nich znají přes 10 jazyků. Jak je to možné? Jsou snad géniové? Oni o sobě tvrdí, že nejsou. Tvrdí, že lidé akorát neví, jak se správně učit cizí jazyky a učí se se neefektvními způsoby tak, jako ve škole. 

To, že se učitele naučí jeden jazyk, který pak učí, na tom nic není – to člověk nemůže brát, že tito lidé jsou úspěšní v učení se jazyků, a že ví jak na to. To z nich nedělá odborníky na UČENÍ se JAZYKŮ. Učitelé používají “lingvistické” pojmy (stejně jako mechanici a fyzici používají technické pojmy) pro něco, co je zcela jednoduché a co jde vysvětlit úplně jednoduše. Těmito pojmy je člověk akorát zmaten a učení jazyků to dokáže člověku akorát znepříjemnit a znechutit. Na druhou stranu je však těžké toto soudit, protože je těžké učit jazyk skupinu dvaceti lidí podle pevně daných osnov, podle kterých se učitelé musí řídit. To je však jedno, hlavní myšlenka, proč o tom mluvím je, že učitelé nejsou pro mě úspěšní lidé v učení se jazyků.

Pro mě osobně jsou úspěšní lidé polygloti, protože ti se naučili mnoho jazyků. Sleduji videa mnoha polyglotů a všichni mají jedno společné – všichni nebyli úspěšní v učení se jazyků v klasickém vzdělávacím systému na školách – mysleli si, že nemají na jazyky hlavu. Když však opustili tyto metody a začali se učit jazyky jinými metodami, našli si svou vlastní cestu jak se učit jazyky a najednou jim to šlo.

Proto doporučuji se podívat na některá videa některých Youtube polyglotů, které jsem uvedl na začátku tohoto článku a dát na jejich rady, protože tito lidé opravdu ví o čem mluví.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *